Kobe Japanese Steak House, Maui Menu Lahaina HI 96761

136 Dickenson Street, Lahaina, HI, 96761